29 Mart 2017

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

DİYALİZ TEDAVİLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri bedelleri SUT’ da belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurumca karşılanmakta olup sağlık hizmeti sunucuları tarafından herhangi bir ilave ücret talep edilemez. Devamını Oku »

Tüp Bebek Tedavisi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Tüp Bebek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre; a)    İnvitro Fertilizasyon (IVF) Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş ... Devamını Oku »

DİŞ TEDAVİLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda, Sağlık kurulu raporu ile ... Devamını Oku »

Bazı Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Estetik amaçlı yapılan sağlık hizmetleri Kuruma fatura edilemez. Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kişilere ödenmesi suretiyle, serbest diş hekimlikleri ile Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki diş üniteleri ile sözleşme ... Devamını Oku »

Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

(1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1 (ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı), 1.8.2 (ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı) ve 1.8.3 (tıbbi malzeme katılım payı) numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz. (2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve ... Devamını Oku »

Muayene Katılım Payı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

·    Katılım payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar olarak tanımlanmaktadır. ·    Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri ise; SUT 1.8 numaralı “Katılım Payı” başlıklı maddesinde belirtilmiştir buna göre; katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri şunlardır. a)    Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve ... Devamını Oku »

İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulanması

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

· Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen ve SUT Eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi” EK-1/C Listesinde yer alan istisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT eki listelerde yer alan işlem bedellerinin üç katını geçmemek üzere ilave ücret alabilir. · Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları istisnai sağlık hizmeti olarak belirlenen ... Devamını Oku »

Genel Sağlık Sigortası – İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

  Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi için ilave ücret alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından ... Devamını Oku »

Genel Sağlık Sigortası – İlave Ücret

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

  a) İlave Ücret Alınması İlave ücret 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin ... Devamını Oku »