24 Mart 2017

Dini Bilgiler

Ahlak ve Biz

                                                                                                                        ... Devamını Oku »

Ümmetin Meselesi Hz.Muaviye

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berkatühü            Malumunuz üzere ülkemiz başkanlık referandumu sürecinde.Bu süreçte  bir çok makale ve tweetler gördük lakin bazı benzetmeler,bazı hakaretler bizleri derinden üzmüştür.Bir takım yazarlar maalesef İktidar Gasıbı Muaviye tabirini kullanmışlar.Bu konuda biraz yazacağım inşaallah. Hz.Ali hayatta iken,Hz.Muaviye imam,halife değildi ,aksine halife Hz.Ali idi.Hz.Ali hak,Hz.Muaviye batıl üzere idi,ancak Hz. Muaviye yaptığında tevil ... Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin (s.a.v)80 tane sünneti

1) Affetmek 2) Çalışmak 3) Süt içmek 4) Saç örmek 5) Etli yemek 6) Koşmamak 7) Saç uzatmak 8) Koku sürmek 9) Sohbet etmek 10) Kabak yemek 11) Teravi kılmak 12) Selâm vermek 13) Yardımlaşmak 14) 3 kez sarılmak 15) Sahur yapmak 16) Düzenli olmak 17) İlim öğrenmek 18) Sessiz ağlamak 19) Sadaka vermek 20) Ezanı dinlemek 21) İki öğün ... Devamını Oku »

Allah’tan başkası adına yemin edilemez

Allah’tan başkası adına yemin edilmez

1533- Sâlim’in babası Abdullah b. Ömer (r.a.)’den rivâyete göre: “Ömer, babam hakkı için babam adına derken Rasûlullah (s.a.v.) onun bu sözünü işitti ve şöyle buyurdu: Allah atalarınız adına yemin etmekten sizi yasaklıyor. Bunun üzerine Ömer bundan sonra ne kendi sözüm olarak nede bir başkasından naklederek baba adına yemin etmedim. Bu sözü ağzıma almadım.” (Müslim, Eyman 1; İbn Mâce, Keffare: 2) ... Devamını Oku »

“İNŞAALLAH” diyerek yemin eden yeminini bozsa bozmuş sayılmaz

“İNŞAALLAH” diyerek yemin eden yeminini bozsa ne olur

  1531- İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir şeye yemin ederse ve inşallah derse isterse o şeyi yapar isterse yapmaz yeminini bozmuş sayılmaz.” (Ebû Dâvûd: Eyman: 9; Nesâî, Eyman: 18) žTirmizî: Bu konuda Ebû Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: İbn Ömer hadisi hasendir. Ubeydullah b. Ömer’den ve daha başkaları bu hadisi Nafi’ vasıtasıyla ... Devamını Oku »

Günah işlemek için adak yapılamaz

Günah işlemek için adak yapılmaz

1524- Âişe (r.anha)’dan rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Günah işlemek için nezretmek yoktur; yani böyle bir nezrin yerine getirilmesi yoktur. Bunun keffâreti aynen yemin keffâreti gibidir.” (Buhârî, Eymân ve’n-Nüzûr: 28; İbn Mâce, Keffare: 16) žTirmizî: Bu konuda İbn Ömer, Câbir Imrân b. Husayn’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu rivâyet sahih değildir, çünkü Zührî, Ebû Seleme’den ... Devamını Oku »